Username
Password
You can Register Here ,   OR

Kiswahili Grammar Notes: Various Expressions

Various Expressions

131

The following is a list of some common idiomatic expressions and figures of speech, some of which are onomatopoeic, that is, imitating a sound. In some cases, an example illustrates the use of the expression.

CHINI JUU the utmost, as much as one possibly can
Sijui kama tutaweza kumaliza kazi hii leo lakini tutafanya chini juu. I don't know whether we'll be able to finish this job today but we'll try our level best.

HAIKOSI it doesn't fail
Kila nikienda mjini haikosi namkuta yule maskini nje ya benki akiombaomba. Every time I go to town it doesn't fail that I find that poor person begging outside the bank.

HAJAPATA JIKO he hasn't married yet

ILIYOPO there's nothing to do
Kuna ukame siki hizi; iliyopo ni kungoja mvua tu. It is dry these days; there's nothing to do except wait for the rain.

KAHAWA KAVU coffee without milk and sugar

KIINUA MGONGO gratuity at end of work
Sheria inasema kwamba mfanyakazi alipwe nusu ya mshahara wa mwezi mmoja kwa kila mwaka wa kazi kama kiinua mgongo. The law says that a worker should be paid half a month's salary for every year of service as a gratuity.

KUCHEMSHA UBONGO to think hard

KUCHOMA MOYO to hurt someon's feelings

KUFA GANZI to feel numb (of a part of the body )
Baada ya kukaa chini kwa saa tatu, miguu yangu ilikuwa imekufa ganzi nikashindwa kutembea. After sitting down for three hours, I couldn't walk as my legs were asleep.

KUFA MOYO to be discouraged

KUFA NA KUPONA to try very hard, desperately
Tunalima kufa na kupona kwa kuwa hatupendi kukosa chakula kama mwaka jana. We are working very hard in the fields because we don't want to lack food like we did last year.

KUFUGA NDEVU to grow a beard
Rafiki yangu ameanza kufuga ndevu. My friend has started to grow a beard.

KUFUNGA CHOO to have constipation

KUFUNGA NDOA to be married
Wakristo wengi hufunga ndoa kanisani. Many Christians marry in church.

KUFUNGA SAFARI to set out on a journey
Asubuhi na mapema walifunga safari wakaenda Mikumi. Early in the morning, they set out on a trip to Mikumi.

KUFUNGWA to be put in prison
Majangili waliokamatwa wamefungwa wote. All the poachers who were arrested have been imprisoned.

KUFUNGUA KINYWA to have breakfast

KUFUNGUA MIMBA to be the first-born child

KUJIPA MOYO to take heart, to have courage
Jipe moyo, mtoto atapona. Take heart, the child will recover.

KUJIONA to be arrogant, conceited
Anajiona tu. He is just showing off.

KUJISAIDIA to go to the toilet, to self-help

KUKATA TIKITI to buy a ticket
Ukitaka kwenda Moshi, lazima ukate tikiti siku mbili kabla ya safari. If you want to go to Moshi, it is necessary to buy the ticket two days before the trip.

KUKATA NJIA to take a shortcut

KUKATA SHAURI to make a decision
Walikata shauri kuondoka mapema. They decided to leave early.

KUKATA TAMAA to despair, to give up
Maisha magumu kule yalinifanya nikate tamaa. The hard life over there made me despair.

KUKUNJA USO to frown
Alivyokunja uso niliogopa kuzungumza naye. The way he frowned I was afraid to talk to him.

KULA CHUMVI NYINGI to live a long life, to be old
Babu yake amekula chumvi nyingi. Her grandfather is very old.

KULA HASARA to suffer a loss
Nilijaribu kufuga kuku, lakini nimekula hasara - kuku wote walifufa. I tried to keep chickens but I have suffered a loss - all the chickens died.

KULA RUSHWA to take bribes
Amefungwa miaka saba kwa kosa la kula rushwa. He got seven years for taking bribes.

KULALA CHALI to lie on one's back

KULALA KIFUDIFUDI to lie on one's face
Walimkuta amelala kifudifudi chini ya mti. They found him lying face down under a tree.

KUONA AIBU to be ashamed of oneself
Alitoka nyumbani kwa kuona aibu. He left the house for being ashamed of himself.

KUONA BARIDI to feel cold

KUONA HAYA to feel embarrassed, shy
Alibaki nje kwa kuona haya. He stayed outside for feeling shy.

KUONA JOTO to feel hot

KUONA KIU to feel thirsty

KUONA NJAA to feel hungry

KUONA USINGIZI to feel sleepy
Hotuba yake ilinifanya nione usingizi. His speech made me sleepy.

KUOTA JINO to cut a tooth
Mtoto wetu ameota jino lake la kwanza. Our child has cut her first tooth.

KUOTA JUA to bask in the sun

KUOTA MOTO to set near the fire

KUOTA NDOTO to dream
Niliota ndoto ya ajabu usiku. I had a marvellous dream last night.

KUPA POLE to express sympathy
Tuliwapa pole kwa kufiwa na baba yao. We gave them our condolences on the death of their father.

KUPA MKONO to congratulate
Nilimpa mkono kwa matokeo yake mazuri ya mtihani. I congratulated him on his good examination results.

KUPATWA NA AJALI to have an accident

KUPATWA NA MSIBA to be bereaved, to have a death in one's family

KUPATWA NA UGONJWA to fall ill

KUPIGA BURASHI to brush

KUPIGA CHAFYA to sneeze

KUPIGA CHAPA to print

KUPIGA DEKI to wash the floor

KUPIGA DOMO to gossip

KUPIGA FUNDO to tie a knot

KUPIGA HATUA to make progress
Wanafunzi walioanza kujifunza KiSwahili mwezi uliopita wamepiga hatua - sasa wanaweza kuongea na wanakijiji. The students who started to learn KiSwahili last month have made progress - now they can chat with the villager residents.

KUPIGA HEMA to pitch a tent

KUPIGA HONI to hoot, to blow the horn (of a car)

KUPIGA JEKI to lift up with a jack

KUPIGA KELELE to make noise

KUPIGA KINANDA to play the piano (or any other musical instrument)

KUPIGA KURA to vote

KUPIGA KOFI to slap, to box someone's ears

KUPIGA MAKOFI to applaud, to clap the hands

KUPIGA MAGOTI to kneel

KUPIGA MAYOWE to give a shout (of distress)

KUPIGA MBIO to run

KUPIGA MBIU to give public notice, to announce

KUPIGA MBWEU to belch

KUPIGA MIAYO to yawn

KUPIGA MLUZI to whistle

KUPIGA MSWAKI to brush one's teeth

KUPIGA NYUNDO to hammer

KUPIGA PASI to iron

KUPIGA PICHA to take pictures, photographs

KUPIGA POROJO to chat

KUPIGA RADI to thunder

KUPIGA RANDA to plane (a carpenter's job)

KUPIGA SIMU to make a telephone call

KUPIGA SINDANO to give an injection

KUPIGA STATI to start the car

KUPIGA VIGELEGELE to produce a high-pitched scream (of joy)

KUPINDUKIA to do something to the extreme
Huyu ni mlevi wa kupindukia. He is a great drunkard.

KUSHIKWA NA HOMA to catch a fever

KUSHIKWA NA KIU to get thirsty

KUSHIKWA NA MAFUA to catch a cold

KUSHIKWA NA NJAA to get hungry

KUSHIKWA NA UGONJWA to get ill

KUSHUKA MOYO to be depressed

KUSIKIA AIBU to feel ashamed
Kusikia can be used alternately with kuona (vide supra)

KUSONGA MBELE to press forward
Watu katika kijiji hiki wamesonga mbele katika kuzuia ugonjwa wa malaria. The people in this village have made progress in preventing malaria.

KUTEGA MASIKIO to listen carefully

KUTEGA KAZI to work slowly on purpose

KUTIA CHUMVI exaggerate
Alitia chumvi aliposema kwamba imenyesha majuma mawili mfululizo. He exaggerated when he said that it has rained for two weeks non-stop.

KUTIA DAWA to apply medicine to a wound

KUTIA MAJI to dilute, to add water

KUTIA MASHAKA to cause doubts

KUTIA MOYO to encourage
Alinitia moyo aliposema kwamba matatizo yangu yatakwisha. She encouraged me when she said that my problems would have an end.

KUTIA NGUVU to strengthen
Chai ile waliyotupa ilitutia nguvu. That tea which they gave us strengthened us.

KUTIWA NDANI to be imprisoned

KUTOKA DAMU to bleed
Nilijikata vibaya nikatoka damu nyingi. I cut myself badly and bled a lot.

KUTOKA JASHO to sweat
Anavyofanya kazi atatoka jasho. The way he works, he will sweat.

KUTOKA SARE to draw in a game
Timu mbili zilicheza mpira wakatoka sare. The two football teams played a drawn game.

KUTUPA JICHO to cast a glance
Alitupa jicho majini akaona kuwa mna samaki tele. He cast a glance into the water and saw that there's plenty of fish.

KUUNGA MKONO to support
Tanzania inaunga mkono watu wanaopigania uhuru wao. Tanzania supports people who are fighting for their freedom.

KUUZA REJAREJA to sell retail
Vyombo hivi vinauzwa rejareja tu. These tools are sold in retail only. (i.e. you can't buy them wholesale).

KUVUNJA HESHIMA to show disrespect
Maneno yake yalimvunjia heshima mzee. His words to the old man were disrespectful.

KUVUNJA MOYO to discourage, to be disheartened

KUVUNJA SHILINGI to change a shilling into smaller coins

KUVUTA SIGARA to smoke

KUWA MACHO to be alert, awake
Mtoto alikuwa amelala lakini sasa yu macho. The child was asleep but now she is awake.
Uwe macho barabarani usije ukapatwa na ajali. Be alert on the road so you won't have an accident.

KWENDA HAJA to go to the toilet

KWENDA SARE to draw in a game (see: kutoka sare)

KWENDA Z- to go one's way (with a possessive)
Nilitoka nikaenda zangu. I left and went my way.
Waliondoka wakaenda zao. They left and went their way.

MAMA WA KAMBO step-mother

MAMOJA KWANGU all the same to me, I don't care
Ukipenda usipenda ni mamoja kwangu. Whether you like it or not, I don't care.

MIAKA NENDA RUDI one year after another, for a long time
Alilima mahindi shambani miaka nenda rudi, kisha asipate kitu chochote. He grew maize in the field year after year without getting anything.

MIKONO MITUPU empty-handed
Nilikwenda dukani nikarudi mikono mitupu. I went to the and I returned empty-handed (because there was nothing to buy)

MJA MZITO a pregnant woman

MOJA KWA MOJA straight on, without a break

MOJA MOJA one by one
Waliingia nyumbani moja moja. They entered the house one by one.

MUDA SI MUDA after a short while
Aliondoka kwenda Dodoma; muda si muda akarudi tena kwa kuwa alikuwa amesahau miwani yake. He left to go to Dodoma; after a short while he returned because he had forgotten his glasses.

NGUO RASMI official clothes, uniform
Polisi amevaa nguo rasmi akiwa kazini. The policeman is wearing a uniform while on duty.

NGUO SARE uniform (see: nguo rasmi)

NJIA YA MKATO a shortcut
Anaishi kilometa kumi kutoka hapa, lakini nitakuonyesha njia ya mkato ambayo itakufikisha huko haraka zaidi. He lives 10 kilometres from here, but I'll show you a shortcut which will get you there quicker.

NYEUPE PEPEPE snow white
Nguo zake zilikuwa nyeupe pepepe. His clothes were snow white.

SEMA KWELI an expression of disbelief as a response to a startling piece of news.

SINA LA KUFANYA there's nothing for me to do
Siwezi kulima kwa kuwa mvua haijanyesha; sina la kufanya ila kungoja tu. I can't cultivate because it hasn't rained yet; there's nothing to do except wait.

SINA LA KUSEMA I have nothing to say.

SINA LA ZAIDI I have nothing more.

These last three expressions may be used with any person:
Hatuna la kufanya. There's nothing for us to do.
Huna la kusema. You have nothing to say.
Hana la zaidi. He/she has nothing more… etc.

USISEME an expression of disbelief as a response to a startling piece of news.

Thanks to Kevin Foyle, Sr., for assistance preparing this page for the Web.

/content/various-expressions

Kamusi GOLD

These are the languages for which we have datasets that we are actively working toward putting online. Languages that are Active for you to search are marked with "A" in the list below.

Key

•A = Active language, aligned and searchable
•c = Data 🔢 elicited through the Comparative African Word List
•d = Data from independent sources that Kamusi participants align playing 🐥📊 DUCKS
•e = Data from the 🎮 games you can play on 😂🌎🤖 EmojiWorldBot
•P = Pending language, data in queue for alignment
•w = Data from 🔠🕸 WordNet teams

Software and Systems

We are actively creating new software for you to make use of and contribute to the 🎓 knowledge we are bringing together. Learn about software that is ready for you to download or in development, and the unique data systems we are putting in place for advanced language learning and technology:

Articles and Information

Kamusi has many elements. With these articles, you can read the details that interest you:

Videos and Slideshows

Some of what you need to know about Kamusi can best be understood visually. Our 📽 videos are not professional, but we hope you find them useful:

Partners

Our partners - past, present, and future - include:

Hack Kamusi

Here are some of the work elements on our task list that you can help do or fund:

Theory of Kamusi

Select a link below to learn about the principles that guide the project's unique approach to lexicography and public service.

Contact Us

We welcome your comments and questions, and will try to respond quickly. To get in touch, please visit our contact page. You must use a real email address if you want to get a real reply!

kamusigold.org/info/contact

© Copyright ©

The Kamusi Project dictionaries and the Kamusi Project databases are intellectual property protected by international copyright law, ©2007 through ©2018, under the joint ownership of Kamusi Project International and Kamusi Project USA. Further explanation may be found on our © Copyright page.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Commentary

Discussion items about language, technology, and society, from the Kamusi editor and others. This box is growing. To help develop or fund the project, please contact us!

Our biggest struggle is keeping Kamusi online and keeping it free. We cannot charge money for our services because that would block access to the very people we most want to benefit, the students and speakers of languages around the world that are almost always excluded from information technology. So, we ask, request, beseech, beg you, to please support our work by donating as generously as you can to help build and maintain this unique public resource.

/info/donate

Frequently Asked Questions

Answers to general questions you might have about Kamusi services.

We are building this page around real questions from members of the Kamusi community. Send us a question that you think will help other visitors to the site, and frequently we will place the answer here.

Try it : Ask a "FAQ"!

Press Coverage

Kamusi in the news: Reports by journalists and bloggers about our work in newspapers, television, radio, and online.

Sponsor Search:
Who Do You Know?To keep Kamusi growing as a "free" knowledge resource for the world's languages, we need major contributions from philanthropists and organizations. Do you have any connections with a generous person, corporation, foundation, or family office that might wish to make a long term impact on educational outcomes and economic opportunity for speakers of excluded languages around the world? If you can help us reach out to a potential 💛😇 GOLD Angel, please contact us!